AKTIVITY KLUBU

 

 

     Činnost Speleologického klubu Praha byla od samého počátku dosti rozsáhlá.      Ale i tak lze v několika bodech shrnout klubové aktivity v celkovém pohledu od r.   1963 do současna takto:

  • zájem o krasové jevy, prostory, oblasti a území (jeskyně, propasti, vyvěračky, ponory …) a jejich poznávání,
  • zájem o pseudokrasové jevy se vším všudy, ať již v pseudokrasových horninách, či ledu
  • zájem o dutiny vzniklé při sopečné činnosti,
  • zájem o historické podzemí jako jsou stará důlní díla, chodby, sklepy, katakomby atd.

Co jsme dělali a děláme:

- provádíme průzkumnou činnost na území Českého krasu, kde máme pracoviště na těchto základních územích :

   1. lom na Chlumu u Srbska (Srbské jeskyně, Netopýří jeskyně, Fialová jeskyně, Kalcitová jeskyně, Krápníková jeskyně, slůje II., III., IV., VI., Skalní skrýš a další)
   2. krasová skupina 17 (včetně Tomáškovy propasti, mimo j. Podtraťové)
   3. krasová skupina 23 (mezi Srbskem a Kačákem včetně Barrandovy jeskyně)
   4. krasová skupina 24 (mimo propast na Čeřince, j. Arnoldka, lom Specialistů)
  • provádíme od roku 1965 průzkumnou činnost na Dolném vrchu ve Slovenském krasu, kde jsme objevili, prozkoumali, zmapovali více než 100 krasových podzemních jevů
  • pořádáme zahraniční expedice
  • spolupracujeme se speleologickými kluby
  • uspořádali jsme v roce 1979 I. Setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí a v následných letech jsme tuto akci pořádali každoročně až do roku 1991 (s výjimkou roku 1990 kdy se setkání nekonalo), celkem 12 setkání při účasti od 50 do 220 účastníků
  • dle potřeby provádíme i osteologické výkopy v jeskyních a nálezy jsou odevzdávány do sbírek Národního muzea v Praze
  • chráníme krasové jevy – třeba nepopulárním, ale nezbytným opatřením, jako je uzavírání vchodů na naše lokality (jsme za to často kritizováni, ale každý klub se snaží své lokality chránit). Jenom tak lze prostředí přírodního podzemí uchránit před vandaly.
  • Zřídili jsme v lomu na Chlumu u Srbska dva trenažéry pro nácvik lezení (jeden tzv. “trubky” a druhý na dně lomu)
  • V době od r. 1979 až do r. 1992 jsme po 14 let vydávali speleologický zpravodaj STALAGMIT, z toho po 11 let jako centrální zpravodaj pro Českou speleologickou společnost
  • Věnujeme se průzkumu historického podzemí, např. v Praze již od šedesátých let
  • Čas od času dle potřeby pořádáme pro členy různé výcvikové akce, školy a pod,
  • Od poloviny sedmdesátých let jsme využívali asi 15 let nuselský most jako trenažér pro nácvik lezení
  • Naši členové se zúčastnili akce Labský traverz (5 účastníků z toho 3 lezci, jeden pořadatel)
  • Uskutečnili jsme více výprav do sádrovcových jeskyní Ukrajiny (Optimistická jeskyně, Zoluška, Krystalná, Mlynky, Atlantida..)
  • Naši členové navštívili v r. 1987 a 1996 krasové plato na Caninu v Itálii
  • Také vodopád poblíž Terni byl navštíven v r. 1987 a 1996
  • Exkurze do bývalého kaolínového dolu v Hosíně u Českých Budějovic

 

 

 
   
   

Zpět nahoru