PRVNÍ KROKY

Když jsme se věnovali pouze speleologii jako Speleologický klub a střechu nad námi tvořil ÚDPMJF, bylo možné rozšířit naše řady o další zájemce. Získávali jsme příznivce, ale i první nepřátele, kteří nám ze skrytu škodili. Proto také V. Vojíř po dvou letech ukončil členství v Krasové sekci Společnosti Národního muzea a dále byl členem Přírodovědného sboru Společnosti Národního muzea. Při své činnosti jsme chtěli jít svou cestou a šli jsme jí i když byla obtížnější. Byla snaha naše objevy bagatelizovat a z nás dělat houf dětí škodlivě pobíhajících přírodou. Co jsme však tak špatného dělali?

1965 jaro - objevena tzv. Tomova sluj a Aragonitová chodba v Srbských jeskyních na Chlumu s výskytem jehliček - čirých krystalů aragonitu velkých 5 mm.

1965 květen - natočen a odvysílán pořad s Československou televizí, ze Srbských jeskyní.

1965 prováděny osteologické výkopové práce v jeskyních na Chlumu ve spolupráci s Národním muzeem v Praze (1.600 pracovních hodin), které vedly k obohacení sbírkového fondu Národního muzea.

 

 

1965 - letní expedice na Dolný vrch (14 dní) a do Moravského krasu (7 dní), kdy byla objevena dosud neznámá Dubová propast (-75 m) a 2 svahové jeskyně.

1966 - jaro - Speleologický klub ÚDPMJF Praha a Vlastivědný kroužek při Okresním muzeu v Berouně pořádá od 3. března 1966 po 21 dní ve všech výstavních místnostech Okresního muzea v Berouně výstavu "Výprava Slovenským a Moravským krasem - Český kras". Od této výstavy používáme již výhradně názvu Speleologický klub Praha.

1966 - Velikonoce - mapovací akce na Dolný vrch jako příprava letní expedice

1966 - letní speleologická expedice na Dolný vrch, které se účastnilo 15 osob a byl proveden čs. prvosestup do propastí Hraniční (-28m), Barát (-55 m), Dvojitá (-72 m), objevena Pěkná, dále objeveny jeskyně Malá a Trativodní. V jeskyni Nad Paklanem se podařilo proniknout do nové prostory.

Současně v letním období dochází k odchodu z ÚDPMJF do TJ Slovan Orbis Praha. Většina našich členů již přesahuje věkovou hranici pro klientelu ÚDPMJF. Protože spolčovací zákon bolševizmu neumožňuje samostatnou registraci jako právní subjekt, hledáme organizačně právní nadstavbu v tělovýchově.

1966 – pokračujeme v osteologických výkopech na Chlumu – je nalezena patologická lebka hyeny jeskynní, která je uložena ve sbírkách Národního muzea.

Chystáme se uskutečnit výpravu do propasti Sněžná v Polských Tatrách. Máme cestovat autem Krátkého filmu, který uvažuje o natočení reportáže z akce chystané na zimu 1966-67. Nakonec si to Krátký film rozmyslí a nikam se nejede. Jako náhradní program v únoru vyrážíme pochopitelně kam jinam než na Dolný vrch. Je to na jihu, tam pokvetou už melouny. Houby, vystupujeme z vlaku ihned do hluboké závěje. Sídlem se nám stává bývalá hájenka Silička. Operujeme v okolí. Plno sněhu, tuhá zima.

1967 jaro - výprava do Jihoslovenského krasu - západní část Dolného vrchu a Silická planina. O několik týdnů později odchází V.Vojíř na operaci kolena a tak letní expedice na Dolný vrch bude výjimečně bez něho.

1967 jaro - odcházíme z lůna TJ Slovan Orbis, neboť se vyjasnilo, že i nadále chceme zůstat speleology a nikoliv posílit některý sportovní oddíl kuželkářů, pingponkářů a pod., což znamená, že nezapadáme do schválené organizační struktury tělovýchovné organizace. A tak se z nás stává v době uvolňujících se poměrů v posledním roce vlády A. Novotného, právní subjekt : Speleologický klub Praha - m.o. ČSM. Praha 2 - Máchova 16. Politické struktury jsou unavené a na nás nikdo nevyžaduje nějakou politickou aktivitu. Nikdo nás neotravuje a na nic se neptá. Jenom o členství v klubu jeví zájem několik osob, které se s námi nedokáží sžít a tak velmi brzo odchází jinam. S odstupem let je nalézáme v Cibulkových seznamech, ale to je již po mnoha letech jejich práce v jiných speleologických skupinách po boku pozdějších veličin.

1967 - letní expedice na Dolný vrch - na čs. straně objevena propast Polední (- 27 m). Expedice pokračuje návštěvou Maďarska.

1967 - podzim - podívat se na propast Sněžnou do Polska a navázat kontakt s jeskyňáři v Zakopaném (s Š. Zwolinskim a dalšími) odjíždí V. Vojíř a J. Tošner.

1967 - po celý rok probíhají naše aktivity v Českém krasu. Zde především pokračujeme v osteologických výkopech a zásobujeme Národní muzeum stále dalším sbírkovým materiálem Kopeme ve IV. sluji a v Srbských jeskyních.

Dále se provádí výkopy v plazivce z Krápníkové jeskyně, kde je odpracováno přes 450 hodin.

 

Zpět nahoru