1963 KLUBOVÉ OBJEVY 2000

Pokud jsme na nějaký objev, či nález zapomněli, odpusťte, dejte nám vědět a bude doplněn.

1963 – na vycházce do Prokopského údolí jsme objevili, že nás nejvíce lákají podzemní prostory a to hlavně jeskyně …

1964 – první osteologické nálezy v jeskyních na Chlumu u Srbska a jejich předání do sbírek Národního muzea v Praze

1965 – únor – objevena tzv. TOMOVA SLŮJ a ARAGONITOVÁ CHODBA mezi Hlavním a Homolovým dómem Srbských jeskyní.

1965 - léto na Chlumu – osteologické výkopy – nálezy předány do sbírek Národního muzea v Praze

1965 - 1. Expedice na Dolný vrch ve Slovenském krasu – objevena Dubová propast (-75 m) a jeskyně Nad Paklanem a Komáří

1966 – osteologické výkopy v Srbských jeskyních – četné nálezy do sbírek NM. Nalezena zachovalá lebka hyeny jeskynní.

1966 - Letní expedice na Dolný vrch – prvosestupy do propastí Hraniční (28m) , Dvojitá (-72m), Barát (-55m), výkopem odkryta Pěkná, objevena j. Malá, j. Trativodní, prolongována j. Nad Paklanem

1967 - osteologické výkopy v Srbských j. a IV. Sluji – nálezy uloženy ve sbírkách Národního muzea

1967 – Na Dolném vrchu objev propasti Polední

1966 - 1967 - výkop plazivky z Krápníkové jeskyně

1968 – objev Májové chodby v Srbských jeskyních – později známější jako Panoptikum

1968 - nalezení historické 76 m dlouhé jímací štoly v Kinského zahradě

1968-1969 – znovu objeven výkopem, dávno zasutý příbytek bezdomovců, pověstný HOTEL DÍRA ve hradbách nad Folimankou

1969 - osteologické výkopy na Chlumu – nález lebky a kostry lva jeskynního, která je vystavena v expozici Národního muzea

1970 - pokračování osteologických výkopů a další nálezy pro Národní muzeum

1971 - na Dolném vrchu objevena jeskyně Martinova

1972 - lokalizována propast Při bahnisku a prolongována Malá soví, objevena jeskyně Odtoková – prováděn na planině průzkum pro IGHP Žilina

1973 - Na Dolném vrchu objevena j. Forintová, j. V skalce, j. Díra

1978 – 25.2.78 objevena Únorová propast v Českém krasu

1981 – Na Dolném vrchu objevena propast Bodnárova (27.7.81), Milanova, Klubová (26.7.81)

1982 – Na Dolném vrchu objevena Chvostova díra, Západní III., Žeriav, Slunečná, prolongována Bodnárova

1984 – j. Nad Kačákem v Českém krasu – 5.2.84 proniknuto do Dómu splněných přání – následně osazena uzávěra jeskyně a dochází k závalu který na dlouho omezí práce

1984 - v Netopýří jeskyni na Chlumu po dlouholetém úsilí v sondě z Netopýřího dómu proniknuto 30.9.84 do nových prostor tvořených soustavou 4 dómů, již 6.10.84 zaměřen novými prostorami polygon, který ukazuje, že komín nazvaný "Spojovací" směřuje do Hlavního dómu pod Studnou.

1984 - v Netopýří jeskyni na Chlumu průlezem z nových prostor byl objeven další 5. dóm nazvaný Katedrála

1984 - Na Dolném vrchu prolongace propasti Bábkové a objevena propast Geodetů

1984 – Na Dolném vrchu prohloubena propadlina Žeriav o 12 m a stává se propastí

1987 – v Netopýří j. na Chlumu objevena prostora nazvaná Doutnákový dóm

1987 - v Beranově lomu u Srbska objevena 90 m dlouhá j. Marie s krápníkovou výzdobou

1987 - v Rudolfově j. u Karlštejna pokračováno v prolongaci jeskyně výkopem

1988 – v Beranově lomu u Srbska objevena j. Dynamitka

1988 – Na Dolném vrchu nalezena propast Srnčí, objevena již dříve a opět ztracena, dále Dešťová, tři propadliny na západní části planiny, dále 5 propadlin na východní části planiny, 4 propadliny v centrální části planiny

1990 – objev tzv. Plzeňského komínu v Srbských jeskyních na Chlumu

1991 – znovu proniknuto do Staré odpadní štoly – odvodňovacího a odpadního systému Kláštera premonstrátů na Strahově (v rámci průzkumné činnosti fy. NAUTILUS), což vedlo k postupnému odkrytí celého systému

1992 – Na Dolném vrchu prolongováno prepadlisko Križová, znovuobjevena propadlina 36 lokalizovaná KS SNM v r. 1964 a od té doby k nenalezení (byla chybně uvedena její poloha), zkoumány propadliny námi dříve již evidované, ve východní části planiny včetně drobných prolongačních sondáží, na západní části planiny nalezena prop. Renesanční.

1998 – prvotní průzkum znovuobjevené staré štoly “Galerie s vodou železnatou” o délce 110 m (v rámci prací fy. NAUTILUS) na Petříně

1999-2000 – objev zapomenuté staré štoly na Petříně (v rámci fy. NAUTILUS) o délce 30 metrů  

 

 

Na úpravě této stránky se ještě stále pracuje a bude průběžně upřesňována, proto může postrádat některé objevy.