JAKO SOUČÁST ČESKÉ SPELEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

V době, kdy jsme byli právním subjektem SVAZARMu, již několik let – tak se od uskutečnění 6. Mezinárodního speleologického kongresu 1973 v Olomouci, stávala reálnou představa na ustavení České speleologické společnosti. Speleologové byli v té době sdružováni v nejrůznějších skupinách pod nejrůznějšími organizacemi. To, že ustavovat celorepublikovou organizaci v době normalizace, nebylo zrovna jednoduché, ukazuje i skutečnost, že to trvalo dalších 5 let.

V roce 1974 pověřilo Ministerstvo kultury ČSR své pracoviště (SÚPPOP) zpracováním a přípravou potřebných podkladů pro zřízení České speleologické společnosti. O složitosti a dlouhodobosti “porodu” České speleologické společnosti se dočtete ve STALAGMITU č. 1-2 z r. 1979.Stanovy byly schváleny MV ČSR 11.2.77 a dne 12.12.1978 se konala ustavující konference ČSS. Vlastně téměř dva roky trvalo po schválení stanov něž se konala ustavující konference.

Speleologický klub Praha, základní organizace 4002/241 SVAZARMu ze svých členů ustavil Speleologický klub Praha, základní organizaci 1-06 České speleologické společnosti. K datu ustavení ČSS však neukončil svou činnost jako organizace SVAZARMu a tak vlastně ČSS ZO 1-06 nevznikla jako jeho právní nástupce. Některé akce se konaly pod jednou nebo druhou právní subjektivitou.

Za ty dvě desítky let jsme podnikli nesmírné množství akcí, nalezli řadu podzemních objektů, upořádali větší počet expedicí na nejrůznější místa. A tak nám odpusťte, že tato kapitola stále chybí. Budeme se snažit, ale je toho hodně k uspořádání a setřídění, přičemž mnohé chybí.

Zpět nahoru