PŘED USTAVENÍM ČESKÉ SPELEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Období do konce roku 1974 od roku 1963 je obsaženo v kapitolách ZROZENI.htm a KROKY.htm. Dále pokračujeme obdobím do ustavení ČSS.

Od přeregistrace Speleologického klubu Praha do SVAZARMu jako ZO 4002/241 v roce 1974, jsme působili zde až do ukončení činnosti SVAZARMu na počátku devadesátých let. V té době, ač je to paradoxem, byl SVAZARM nejvolnější organizací. Nikdo se nás na nic neptal, měli jsme právní subjektivitu a i po ustavení České speleologické společnosti razítko na žádosti, či soupisce účastníků expedice na československo – maďarské hranici, na Dolném vrchu, bylo více přijímáno pohraniční policií (tehdy pohraniční oddělení VB). Mezitím jsme se podíleli na ustavování České speleologické společnosti, kde jsme se zúčastnili ustavující konference jako členové České speleologické společnosti, ZO 1-06 Speleologický klub Praha. Právní subjektivitu jsme si udržovali u SVAZARMu až do jeho zániku. A tak členové ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha byly od roku 1978 až do roku 1990 současně členy ZO 4002/241 SVAZARMu. Nakonec nebyli jsme jediní, obdobně to měla třeba většina potápěčů.

 

Zpět nahoru