ÚPLNÝ ZAČÁTEK

Bylo to v září 1963, kdy V. Vojíř, jako bývalý žák, založil při Základní škole v ul. Jana Masaryka (za totáče Makarenkově) č. 21 zájmový kroužek zaměřený na geologii a speleologii. (žákem této školy, o několik let dříve, býval i P.Hipman). Prvé vycházky byly do Hlubočep, do Prokopského údolí a do jeskyní v Českém krasu (Barrandova j., Chlum).

 

Také “Útesy” Prokopského údolí ( na pozadí ) nás přitahovaly.

V horní části Prokopského údolí jsme nejdříve navštěvovali jeskyně a cestou údolím jsme sbírali zkameněliny.

 

Na snímku u jeskyně v Prokopském údolí. Uprostřed s přílbou a karbidkou je Jirka Šmejkal (pozdější předseda ZO ČSS 1-03), vpravo stojí Luboš Nejedlý. Oba stáli u zrodu ČSS.

Zleva J. Volena, J. Šmejkal a P. Bíňovec

Na jaře 1964 podnikáme výpravu do Moravského krasu, kde navštívíme nové objevy ve Zkamenělém zámku v Býčí skále a v j. Dagmar. Našimi průvodci je J. Novák a Dr. L. Slezák. V létě kopeme kosti na Chlumu a V. Vojíř jede poprvé na Dolný vrch. Členové kroužku ukončují školní docházku a tak se nás chce ZŠ zbavit. Proto rok 1965 již začínáme jako Speleologický klub ÚDPMJF (tzv. centrál prcek hausen juldy fuldy – správně Ústřední dům pionýrů a mládeže Julia Fučíka).  

V popředí V. Vojíř, za ním L. Nejedlý, P. Bínovec a J. Volena.

 

                                                                                                   Zpět nahoru