Z OSTEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ NA CHLUMU

V šedesátých letech jsme navázali na předchozí osteologické výkopy J. Petrboka a jeho následovníků. Největší aktivitu v osteologických výkopech jsme projevili mezi roky 1964 až 1972. V té době jsme vytěžili ve spolupráci s Národním muzeem v Praze velké množství sedimentů s řadou nálezů. Na počátku 70. let Vladimír Vojíř pracoval v geologicko-paleontologickém odd. Přírodovědného muzea Národního muzea v Praze, kde v rámci svých pracovních povinností provedl konzervaci těchto nálezů a spravoval osteologickou část depozitáře sbírek Národního muzea. Nálezci byli Vladimír Vojíř a Jiří Šmejkal. K mimořádným nálezům patří lebka hyeny jeskyní z roku 1966 a lebka lva jeskynního z roku 1969. Klikněte si na obrázek. Autorem všech foto: © V. Vojíř

Hyena jeskyní

Lev jeskyní