Pohled na vystavenou patologickou lebku hyeny jeskynní z lomu na Chlumu u Srbska. Hyena byla za svého života poraněna a své zranění přežila. Stala se unikátním nálezem a již několikráte opustila naši republiku na zahraniční výstavy v různých muzeích.