NAŠE LOKALITY

Speleologický klub Praha vznikl v roce 1963 a od téhož roku jeho členové působí na území Českého krasu. Prošli jsme řadou organizačních změn, než byla ustavena Česká speleologická společnost, jejíž jsme se stali ustavující organizací s označením ČSS ZO 1-06.

Když byla ustavena ČSS, bylo jejím prvním počinem a dodnes je to i největší její přínos, koordinace územních zájmů jednotlivých klubů. Ke stanovení území bylo použito členění Českého krasu dle Vl. Homoly a vycházelo se z hranic uvedených v jeho mapě. Speleologický klub Praha dostal tyto zájmová území :

1) Krasová skupina “23” – území Chlumu u Srbska od Berounky k na severu přiléhajícímu krasovému území “24”.

2) Krasová skupina “24” – v prostoru od Chlumu, zahrnující Doutnáč a Boubovou mimo Čeřinku a zde se nalézající krasové jevy.

3) Krasová skupina “25” – území levého břehu Berounky mezi Srbskem a Karlštejnem (toto krasové území v roce 1990 předal Speleologický klub Praha nově vzniklé ZO ČSS 1-11 z odloučivších se členů).

4) Krasová skupina “26” – zahrnující větší část plošiny Amerika (na tomto území v roce 1990 Speleologický klub Praha po dohodě předal pro ZO ČSS 1-11 lom Specialistů /nejzápadnější lom plošiny Amerika/).

5) Krasová skupina “17” – pravý břeh Berounky mezi ústím Císařské rokle a Karlštejnem (mimo Podtraťovou jeskyni, která je od objevení pracovištěm ZO ČSS 1-05)

Dále byla stanovena spolupráce jednotlivých ZO ČSS takto:

  1. svah Chlumu do údolí Kačáku pro ZO ČSS 1-06 ve spolupráci s ZO ČSS 1-05, která působí v celém území “21” – toto ve vztahu k j. Nad Kačákem bylo v roce 1990 upraveno předáním j. Nad Kačákem dohodou pro ZO ČSS 1-11 od ZO ČSS 1-06.
  2. Spolupráce mezi ZO ČSS 1-02 a ZO ČSS 1-06 pro případnou průzkumnou činnost v Císařské rokli.

zde si můžete přečíst doslovný text dohody mezi ZO ČSS 1-06 a ZO ČSS 1-11 ze dne 12.6.90