I.SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ V PODZEMNÍ PRAZE

 
         
  4.10. – 6.10.2002 se uskutečnilo v Praze setkání speleologů, zaměřené na objekty podzemní Prahy.

Akci pořádal Speleologický klub Praha, Slezská 48, 120 00 Praha 2 spolu s firmou NAUTILUS, agentura pro poznání Země – Klub Podzemních Pražanů a za spoluúčasti Klubu přátel staré čistírny v Praze 6 – Bubenči. Celé setkání bylo pojato v komornějším rázu s uceleným blokem exkurzí. Pro potřebu účastníků byla zajištěna možnost ubytování v rozsáhlém objektu dnes již historické kanalizační čistírny, kterou bylo možné si i důkladně prohlédnout.

Účastníci setkání navštívili některé prostory v areálu Kláštera premonstrátů na Strahově, štoly v prostoru Petřína, katakomby u Pražského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici, bývalý kryt v Šárce a Světlušku – štolu historického Hradního vodovodu v Oboře Hvězda.

Akce probíhala v poklidném tempu a spokojenosti účastníků.