SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ

 
   

 

 
      Již na ustavující konferenci České speleologické společnosti vystoupil předseda Speleologického klubu Praha se dvěma návrhy. Prvním bylo, že SKP bude vydávat pro celou ČSS časopis Stalagmit. Druhým bylo zavedení pravidelných Setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí.

     Po zaregistrování Speleologického klubu Praha jako samostatného subjektu v r. 2002 jsme uskutečnili setkání speleologů v podzemní Praze.

 
   

 

Setkání speleologů v Českém krasu  

 

Setkání speleologů v podzemní Praze