SETKÁNÍ SPELEOLOGŮ

V ČESKÉM KRASU

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1992

 

……na začátek

Od roku 1979 pořádala ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha Setkání speleologů v Českém krasu s mezinárodní účastí za spoluúčasti ostatních ZO ČSS působících v Českém krasu (exkurze na jejich lokality). Byla to akce, kde se dařilo setkávání se zahraničními speleology a z těchto kontaktů se dále podařilo několik výměných akcí pro cestování do jeskyní na Západ. V té době se dalo vyjet na expedici nějakým jiným způsobem, než výměnou. Poslední větší setkání se konalo v roce 1989. V roce 1990 nedošlo k uspořádání 12. Setkání, neboť ze Speleologického klubu Praha se odloučila část členů, aby založila svou ZO ČSS. V důsledku toho byl rok 1990 rokem rozpočítávání majetku, lokalit a pod. a na uspořádání setkání nezbyl lidský potenciál. V roce 1991 a 1992 byl Vl. Vojíř, který s myšlenkou pořádání setkání přišel při ustavení České speleologické společnosti, dlouhodobě nemocen a tak bylo uskutečněno setkání v roce 1992, ale nikoliv na jaře. Konalo se až na podzim v nezavedeném termínu. V jiných podmínkách kdy vše stálo již mnohonásobně více peněz a nebylo z čeho dále další setkání dotovat. Posledního našeho setkání v r. 1992 se zúčastnilo něco přes padesát účastníků.

Kdo jste se pozorně díval, tak postrádáte informace z roku 1988, 1989 a 1992 – časem je doplníme, ale při stěhování z bývalé klubovny na Vinohradské ul. se nám ztratilo něco písemností…..